SAP – Slovak Academic Press s.r.o.

  • Mgr. Ivana Škultétyová
  • 0908 780 780
  • Bazová 2, 821 08 Bratislava

Šafárikovo nám. 2,
811 02 Bratislava

IČO: 35910909,
DIČ: 2021952031,
IČ DPH: SK2021952031