Stránka vo výstavbe.


SAP – Slovak Academic Press s.r.o.

Mgr. Ivana Škultétyová

0908 780 780
sap@sappress.sk
Bazová 2, 821 08 Bratislava


Šafárikovo nám. 2,
811 02 Bratislava

IČO: 35910909,
DIČ: 2021952031,
IČ DPH: SK2021952031